Vizija

Vizija

Vizija Instituta je, suradnjom te organizirajući aktivnosti u mnogim državama diljem svijeta, pružiti mogućnost cijelome svijetu da upozna Tursku pobliže i iz pouzdanih izvora, a prije svega podučavajući strance turskome jeziku, kulturi i umjetnosti.