Naučite turski jezik

Naučite turski jezik

PODUČAVANJE TURSKOG U NAŠIM KULTURNIM CENTRIMA 

U našim kulturnim centrima odvijaju se tečajevi turskog jezika u grupama prema trenutnom interesu. Osim tečaja svakodnevnog turskog jezika u našim se centrima odvijaju i ciljani tečajevi poput poslovnog tečaja, tečaja za djecu, prevoditelje i novinare.

Naši kulturni centri

 

PROJEKT TURSKOG KAO IZBORNOG PREDMETA

Na inicijativu Instituta Yunus Emre u Bosni i Hercegovini, Gruziji, Poljskoj, Japanu, Egiptu, Crnoj Gori i Rumunjskoj turski se jezik u osnovnoj i srednjoj školi uči kao izborni ili obavezni drugi strani jezik.

U sklopu projekta provedena su istraživanja te izrađen nastavni plan i udžbenici za turski kao izborni strani jezik u osnovnoškolskom i srednješkolskom obrazovanju

 

TURSKI U VAŠEM MJESTU

Institut Yunus Emre u suradnji s Predsjedništvom za iseljeništvo Turske i srodnih zajednica omogućio je učenicima, koji osvoje turske stipendije, da prije dolaska u Tursku nauče turski jezik u centrima Instituta u državi iz koje dolaze.

Turske stipendije: www.ytb.gov.tr

 

LJETNA ŠKOLA TURSKOG

Ljetna škola turskog jezika odvija se svake godine, a sudjeluju polaznici tečaja turskog u turskim kulturnim centrima “Yunus Emre”, koji djeluju u inozemstvu, te studenti turkoloških odsjeka diljem svijeta. Sudionici tako dobivaju priliku koristiti se turskim, koji su naučili u državama iz kojih dolaze, u Turskoj. Osim poboljšavanja znanja jezika, sudionici upoznaju mjesto u kojem su smješteni te gradove, turistička i povijesna mjesta u koje odlaze na izlete.

Ljetna škola turskog: turkceyazokulu.com.tr

 

UČENJE TURSKOG NA DALJINU 

Koristeći se suvremenim tehničkim dostignućima Institut Yunus Emre je osmislio Portal za učenje turskog putem kojeg podučava turski bez obzira na mjesto i vrijeme. Portal za učenje turskog na daljinu osmišljen je prema četirima jezičnim vještinama pa su u skladu sa stupnjevima za učenike pripremljeni zadaci s riječima i gramatičkim strukturama kao i jezične konstrukcije koje će moći koristiti u svakodnevnom životu.

Portal za učenje turskog: turkce.yee.org.tr

 

MATERIJALI ZA NASTAVU TURSKOG

Institut Yunus Emre radi na poboljšanju nastavnog plana i materijala u skladu s osnovama suvremenih načina podučavanja jezika ovisno o potrebama i ciljevima polaznika.

Turski za djecu (ÇİT)

Osmišljen za djecu starosti 6-9 godina. Sastoji se od setova za 4 razine.

(Udžbenik, radna bilježnica, CD)

Učim turski

Osmišljen za mlade starosti 10-15 godina. Sastoji se od 4 seta koji pokrivaju 2 stupna, odnosno A1 i A2.

(Udžbenik, radna bilježnica, CD)

Turski kroz sedam klima

Osmišljen za grupe starosti 16 godina i više. Obuhvaća 6 razina od A1 do C2 stupnja.

(Udžbenik, radna bilježnica, udžbenik za lektore, CD)

Učim riječi kroz slike

Tematski slikovni rječnik osmišljen za A1 stupanj. Sastoji se od 600 riječi i zadataka. Pored riječi nalaze se prijevodi na engleskom, ruskom i arapskom jeziku.

Knjiga za usmeno i pismeno izražavanje

Sastoji se od 186 fotografija i povezanih zadataka za korištenje tijekom tečaja turskog, uz izraze koji se koriste prilikom usmenog i pismenog izražavanja na A1 stupnju.

Knjiga uz videozapise

Osmišljena za A1 i A2 stupanj turskog jezika knjiga se sastoji od zadataka povezanih s 32 tematska videozapisa.

 

ISPIT ZNANJA TURSKOG JEZIKA (TYS)

TYS je ispit znanja jezika koji je Institut Yunus Emre osmislio kako bi standardizirao međunarodno priznat ispit turskog jezika te potpomogao politiku olakšavanja u prihvaćanju stranih studenata. To je ispit jezičnih kompetencija kojeg je osmislio Institut Yunus Emre. Provodi se na međunarodnoj razini 3 puta godišnje, a pristupnici, koji ga uspješno polože, nisu obavezni pristupiti pripremnoj nastavi turskog jezika za obrazovanje u Turskoj te imaju prednost prilikom prijave za posao. 

TYS: tys.yee.org.tr

 

OBRAZOVANJE PREDAVAČA

İnstıtut Yunus Emre izvodi brojne programe obrazovanja predavača kako bi zadovoljio potrebe stručnjaka u području podučavanja turskog kao stranog jezika.

Neki od programa koje Institut provodi:

  • programi certificiranja podučavanja turskog kao stranog jezika
  • programi certificiranja podučavanja turskog kao stranog jezika za strane turkologe
  • seminari o podučavanju turskog kao stranog jezika
  • programi prilagodbe među kulturama
  • programi stručnog usavršavanja

 

ISPITI ZA UČENIKE STRANCE (YÖS)

İspıt za učenike strane državljane (YÖS) služi učenicima stranim državljanima koji žele studirati na učilištima u Turskoj, a rezultate tog ispita prilažu prilikom prijave na institucije visokog obrazovanja. Institut koordinira sa sveučilištima u inozemstvu koji provode ispit za učenike strane državljanine te pruža potporu u provođenju ispita u odgovarajućim uvjetima i kontroliranoj sredini.  

 

PODUČAVAMO TURSKI PREMA SUVREMENIM METODAMA! 

Imamo interaktivne ploče, razrede sa 8-16 učenika u obliku U, certificirane predavače, služimo se pomoćnim izvorima, tematskim jezičnim plakatima, nastavnim materijalima prikladnim za ciljane grupe...

Institut Yunus Emre razrađuje alate i materijale sukladno suvremenim metodama kako bi diljem svijeta mogao podučavati turski kao strani jezik, koji i je jedan od svjetskih jezika.

 

PODUČAVAMO SVIJET TURSKOM

Od 2009. godine ukupno je 100.000 osoba naučilo turski što na tečajevima turskog, koji se održavaju u našim centrima u inozemstvu, što kroz izborni ili obavezni drugi strani jezik u državnim školama u inozemstvu, kojima podršku pruža naš Institut, što na turkološkim odsjecima u inozemstvu.