Naučite turski jezik

Naučite turski jezik

Yazıcı-dostu sürüm

PODUČAVANJE TURSKOG U NAŠIM KULTURNIM CENTRIMA 

U našim kulturnim centrima odvijaju se tečajevi turskog jezika u grupama prema trenutnom interesu. Osim tečaja svakodnevnog turskog jezika u našim se centrima odvijaju i ciljani tečajevi poput poslovnog tečaja, tečaja za djecu, prevoditelje i novinare.

Naši kulturni centri

 

PROJEKT TURSKOG KAO IZBORNOG PREDMETA

Na inicijativu Instituta Yunus Emre u Bosni i Hercegovini, Gruziji, Poljskoj, Japanu, Egiptu, Crnoj Gori i Rumunjskoj turski se jezik u osnovnoj i srednjoj školi uči kao izborni ili obavezni drugi strani jezik.

U sklopu projekta provedena su istraživanja te izrađen nastavni plan i udžbenici za turski kao izborni strani jezik u osnovnoškolskom i srednješkolskom obrazovanju

 

TURSKI U VAŠEM MJESTU

Institut Yunus Emre u suradnji s Predsjedništvom za iseljeništvo Turske i srodnih zajednica omogućio je učenicima, koji osvoje turske stipendije, da prije dolaska u Tursku nauče turski jezik u centrima Instituta u državi iz koje dolaze.

Turske stipendije: www.ytb.gov.tr

 

LJETNA ŠKOLA TURSKOG

Ljetna škola turskog jezika odvija se svake godine, a sudjeluju polaznici tečaja turskog u turskim kulturnim centrima “Yunus Emre”, koji djeluju u inozemstvu, te studenti turkoloških odsjeka diljem svijeta. Sudionici tako dobivaju priliku koristiti se turskim, koji su naučili u državama iz kojih dolaze, u Turskoj. Osim poboljšavanja znanja jezika, sudionici upoznaju mjesto u kojem su smješteni te gradove, turistička i povijesna mjesta u koje odlaze na izlete.

Ljetna škola turskog: turkceyazokulu.com.tr

 

UČENJE TURSKOG NA DALJINU 

Koristeći se suvremenim tehničkim dostignućima Institut Yunus Emre je osmislio Portal za učenje turskog putem kojeg podučava turski bez obzira na mjesto i vrijeme. Portal za učenje turskog na daljinu osmišljen je prema četirima jezičnim vještinama pa su u skladu sa stupnjevima za učenike pripremljeni zadaci s riječima i gramatičkim strukturama kao i jezične konstrukcije koje će moći koristiti u svakodnevnom životu.

Portal za učenje turskog: turkce.yee.org.tr

 

NAUČİTE TURSKİ S VİDEOZAPİSİMA 

Bez pohađanja tečaja turski možete učiti pomoću videa koje su pripremili stručnjaci u tom području, naši lektori turskog jezika prema udžbenicima turskog Yedi İklim. Na poveznici niže nalaze se videa podijeljena prema temama.

Video

 

MATERIJALI ZA NASTAVU TURSKOG

Institut Yunus Emre radi na poboljšanju nastavnog plana i materijala u skladu s osnovama suvremenih načina podučavanja jezika ovisno o potrebama i ciljevima polaznika.

Turski za djecu (ÇİT)

Osmišljen za djecu starosti 6-9 godina. Sastoji se od setova za 4 razine.

(Udžbenik, radna bilježnica, CD)

Učim turski

Osmišljen za mlade starosti 10-15 godina. Sastoji se od 4 seta koji pokrivaju 2 stupna, odnosno A1 i A2.

(Udžbenik, radna bilježnica, CD)

Turski kroz sedam klima

Osmišljen za grupe starosti 16 godina i više. Obuhvaća 6 razina od A1 do C2 stupnja.

(Udžbenik, radna bilježnica, udžbenik za lektore, CD)

Učim riječi kroz slike

Tematski slikovni rječnik osmišljen za A1 stupanj. Sastoji se od 600 riječi i zadataka. Pored riječi nalaze se prijevodi na engleskom, ruskom i arapskom jeziku.

Knjiga za usmeno i pismeno izražavanje

Sastoji se od 186 fotografija i povezanih zadataka za korištenje tijekom tečaja turskog, uz izraze koji se koriste prilikom usmenog i pismenog izražavanja na A1 stupnju.

Knjiga uz videozapise

Osmišljena za A1 i A2 stupanj turskog jezika knjiga se sastoji od zadataka povezanih s 32 tematska videozapisa.

 

ISPIT ZNANJA TURSKOG JEZIKA (TYS)

TYS je ispit znanja jezika koji je Institut Yunus Emre osmislio kako bi standardizirao međunarodno priznat ispit turskog jezika te potpomogao politiku olakšavanja u prihvaćanju stranih studenata. To je ispit jezičnih kompetencija kojeg je osmislio Institut Yunus Emre. Provodi se na međunarodnoj razini 3 puta godišnje, a pristupnici, koji ga uspješno polože, nisu obavezni pristupiti pripremnoj nastavi turskog jezika za obrazovanje u Turskoj te imaju prednost prilikom prijave za posao. 

TYS: tys.yee.org.tr

 

OBRAZOVANJE PREDAVAČA

İnstıtut Yunus Emre izvodi brojne programe obrazovanja predavača kako bi zadovoljio potrebe stručnjaka u području podučavanja turskog kao stranog jezika.

Neki od programa koje Institut provodi:

  • programi certificiranja podučavanja turskog kao stranog jezika
  • programi certificiranja podučavanja turskog kao stranog jezika za strane turkologe
  • seminari o podučavanju turskog kao stranog jezika
  • programi prilagodbe među kulturama
  • programi stručnog usavršavanja

 

ISPITI ZA UČENIKE STRANCE (YÖS)

İspıt za učenike strane državljane (YÖS) služi učenicima stranim državljanima koji žele studirati na učilištima u Turskoj, a rezultate tog ispita prilažu prilikom prijave na institucije visokog obrazovanja. Institut koordinira sa sveučilištima u inozemstvu koji provode ispit za učenike strane državljanine te pruža potporu u provođenju ispita u odgovarajućim uvjetima i kontroliranoj sredini.  

 

PODUČAVAMO TURSKI PREMA SUVREMENIM METODAMA! 

Imamo interaktivne ploče, razrede sa 8-16 učenika u obliku U, certificirane predavače, služimo se pomoćnim izvorima, tematskim jezičnim plakatima, nastavnim materijalima prikladnim za ciljane grupe...

Institut Yunus Emre razrađuje alate i materijale sukladno suvremenim metodama kako bi diljem svijeta mogao podučavati turski kao strani jezik, koji i je jedan od svjetskih jezika.

 

PODUČAVAMO SVIJET TURSKOM

Od 2009. godine ukupno je 100.000 osoba naučilo turski što na tečajevima turskog, koji se održavaju u našim centrima u inozemstvu, što kroz izborni ili obavezni drugi strani jezik u državnim školama u inozemstvu, kojima podršku pruža naš Institut, što na turkološkim odsjecima u inozemstvu.